fotka

|

Sky Team

The Sky team stands for the real treasure in the company. The perfect team is just a must for all what we do. Just come and meet at least some members of the team.

fotka

|

How things work

Seems simple, doesn't it? Just have a look how the wing is born and how the glider is checked.

fotka

|

Sky History

Sky Paragliders is in fact a living history of paragliding. It reflects the development during the last 20 years and one can find all the reflections of the recent steps in the history of Sky. Just check who we are where we go and what we dream about.

fotka

|

Sponsorship

Sponsorship is for SKY Paragliders not only the usual activity - for all of us it is something more. We search for ways how to support other projects and individuals that were not that lucky and could not afford all what we have. We have been sponsoring Khadija, young girl in Africa, we help local club of handicapped people and also a local kindergarten. Recently we also sponsored some interesting projects. Just check the details.

fotka

|

Politika IS

Vedení společnosti Sky Paragliders a.s. se zavazuje k dalšímu rozvoji organizace, neustálému zlepšování úrovně kvality výrobku a služeb k všestrannému uspokojování očekávaných i předpokládaných potřeb zákazníků a naplňování požadavků právních předpisů. Vedení přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se svou podnikatelskou činností v oblasti vývoje a výroby paraglidingových a podobných výrobků. Uznává potřebu zlepšování environmentálního managementu jako jednu z priorit společnosti.